Mimořádná a protiepidemická opatření

 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zavedením protiepidemických či jiných mimořádných opatření, může v průběhu zájezdu docházet ke změnám v rozsahu či kvalitě sjednaných služeb. Může se jednat např. k omezení souvisejících s dopravou, k omezení služeb, zejména pak rozsahu a způsobu poskytování ubytovacích, stravovacích či dalších služeb, uzavření nebo omezení jednotlivých provozů hotelů, bazénů, sportovišť, pláží, atrakcí, animací, atd. Zákazník se rovněž zavazuje že, bude dodržovat veškerá opatření přijatá v souvislosti se zavedením protiepidemických nebo jiných mimořádných opatření (zejména nošení roušek, rozestupy mezi sebou, měření tělesné teploty, určeného poštu osob u stolu v restauraci, aktuální pravidla pro využívání pláží, bazénů, sportovišť a ostatních doplňkových služeb), pravidla pro návštěvu památek a dalších atraktivit v dané destinaci, cestou do ní a z ní. Uvedená opatření a odchylky od sjednaných služeb nezakládají právo klienta a dalších cestujících osob, v jejichž prospěch byla cestovní smlouva uzavřena, na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody, imateriální újmy či právo na odstoupení od cestovní smlouvy.

 

Cestovní kancelář není oprávněna ve výše uvedených případech pobyt zrušit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti podle paragrafu 22536 Oz.

 

Pokud cílová země s místem pobytu zájezdu, nebo cestovní služby zákazníka, vyhlásí, že vstup zákazníka dané národnosti je podmíněn, např. předložením negativního testu Covid – 19, nebo pobytem v karanténě, je zákazník povinen test či karanténu podstoupit na vlastní náklady.

 

V případě, že bude zákazník chtít od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit, je mu cestovní kancelář oprávněna účtovat storno.

Přihlaste se k odběru novinek